JURISTI

SIA „BS collegium” juristi:

Vladislavs Sokolovskis
Mg.iur. (Diplomēts jurists, Tiesību zinātnes maģistrs)
Augstākā juridiskā izglītība
Latvijas Universitātes diploms Nr. 3872 (Sērija MD A)

Diāna Kunika
Bc.iur. (Tiesību zinātnes bakalaurs)
Augstākā juridiskā izglītība
Rīgas Stradiņa universitātes diploms Nr. 0422 (Sērija BD E)

Viktorija Poda
Bc.iur. (Tiesību zinātnes bakalaurs)
Augstākā juridiskā izglītība
Latvijas Universitātes diploms Nr. 0983 (Sērija BD F)